पशूपालन

पशुपालनाशिवाय शेतजमिनीची सुपीकता टिकविता येत नाही.